Ordinary Members

Ordinary Members 會員名錄

non Registered Fire Services Contractor but business related to the Fire Industry

Type English 中文
RC3/0043 CHENG YIU PING 鄭耀炳
RC3/0073 CHOW HIN YU 周憲榆
RC3/0081 HO CHI KAI 何始基
RC3/0143 KONG TAK MING 江德明
RC3/0205 POON CHING KEUNG 潘正強
RC3/0208 TAM KAI CHUNG 譚啟聰
RC3/0230 CHAN FU LUN 陳富倫
RC3/0260 CHAN CHI SHING 陳志成
RC3/0278 CHAN KIM WAH 陳劍華
RC3/0292 CHAN KWONG NING 陳廣寧
RC3/0345 LEE WING SHING 李永成
RC3/0408 FUNG YUI HONG 馮銳康
RC3/0429 LIU WEI KWONG 廖惠光
RC3/0467 KO TAK CHEE 高達志
RC3/0473 LAM TAK MING,OLIVER 林德明
RC3/0475 KWOK CHI MAN 郭子文
RC3/0479 LEE KWOK KEUNG 李國強
RC3/0480 POON CHING TONG,TOMMY 潘正棠
RC3/0503 LAW HON WAH 羅漢華
RC3/0506 YAU KWOK WING 邱國榮
RC3/0507 NG YAM CHEONG 伍蔭昌
RC3/0511 KAI HOI MAN SIMON 嵇海民
RC3/0515 PANG CHUNG SHING 彭琮城
RC3/0516 CHAN CHI WAI 陳志威
RC3/0520 TANG YIU KWONG 鄧耀光
RC3/0522 CHAU WANG YUN 周宏潤
RC3/0534 LUI TZE BIU, MICHAEL 呂子標
RC3/0537 LAM YAT MAN 林逸文
RC3/0538 WONG CHI KONG 黃志剛
RC3/0540 CHOW KWOK WAH 周國華
RC3/0541 TSANG WAI LEUNG 曾維亮
RC3/0542 HUNG KAM HOI 洪金海
RC3/0547 CHAN CHI KIN 陳志堅
RC3/0553 SHIU SEK MAN 蕭錫民
RC3/0554 YUNG CHUN TANG 翁振騰
RC3/0560 CHAN KWAN FU 陳君富
RC3/0568 TONG YAT WAN 唐逸韻
RC3/0577 CHAN KWOK WA 陳國華
RC3/0590 TANG WAI CHING 鄧偉清
RC3/0594 SIU HUNG MAN PAUL 邵洪文
RC3/0602 HO PUI SUM 何沛森
RC3/0603 HO CHI MING 何志明
RC3/0611 Lee Kwun Pang 李冠鵬
RC3/0613 FOK MUN FAI 霍滿輝
RC3/0628 VONG KAI VA 王啟華
RC3/0631 CHENG CHI SHING, DAVID 鄭志成
RC3/0634 YU KIN HO 余健浩
RC3/0635 CHOW WAI CHIU 周偉超
RC3/0651 LEE KWOK LEUNG 李國良
RC3/0656 MAN YUN WING 文潤榮
RC3/0657 LAM YU HUNG 林汝雄
RC3/0674 CHANG WAI HUNG, BENNY 鄭偉雄
RC3/0676 HUI CHI HANG 許志恆
RC3/0680 LIU KIN 廖堅
RC3/0681 LUI HUNG FAI 呂紅輝
RC3/0682 LAM TUNG CHIU 林棟潮
RC3/0688 LEUNG WAI CHUNG 梁偉忠
RC3/0713 CHEUNG SIU LUNG 張兆龍
RC3/0714 CHUNG WAI CHEONG 鍾偉昌
RC3/0716 CHENG FU CHUNG 鄭富中
RC3/0717 KAN KIN TONG 簡建堂
RC3/0722 NG CHOR SHING 吳楚成
RC3/0723 WONG FUN LUNG 黃歡龍
RC3/0726 CHAN WAI MING 陳偉明
RC3/0731 CHUN LAI MING 秦禮明
RC3/0732 YU HO CHI 余浩志
RC3/0741 IP SHING LAM WILLIAM 葉盛霖
RC3/0743 CHAN TSUN BONG 陳振邦
RC3/0747 CHEUNG WAI LUN 張煒倫
RC3/0748 LEUNG SHIU HO 梁紹豪
RC3/0749 WAN KA CHUN 温家俊
RC3/0751 CHUNG JAMES  鍾定邦
RC3/0752 LI HOGAN 李賀群
RC3/0757 CHAN CHI SHING 陳志成
RC3/0759 NG CHEUK KEI 伍卓基
RC3/0760 CHEN WAI SANG SIMON 陳偉生
RC3/0762 LAU CHUN PONG 劉鎮邦
RC3/0770 HO KIN HUNG 何鍵洪
RC3/0771 NG TAT WING 伍達榮
RC3/0774 YEUNG SHU MING 楊書銘
RC3/0776 LAW PING KEUNG, HELY 羅秉強
RC3/0777 YUEN WING HIN, HINTON 袁穎軒
RC3/0778 WU MUN HUNG, DANNY 胡文鴻
RC3/0779 NG KWAI HUNG 伍貴雄
RC3/0782 CHAU, GERARD 周志立
RC3/0783 HUI TSZ HONG 許自杭
RC3/0787 CHEUNG WAI LEUNG 張偉樑
RC3/0790 IP SIU WA 葉兆華
RC3/0791 SO YI-HA 蘇意霞
RC3/0795 TSANG WAI LUNG HOPE 曾偉龍
RC3/0802 NGAI LUNG KEI  倪隆基
RC3/0808 Leung Hiu Fung 梁曉豐
RC3/0812 CHENG CHI WAI 鄭志偉
RC3/0821 CHAN YIU CHUNG 陳耀忠
RC3/0823 CHENG SIU CHEUNG 鄭少璋
RC3/0839 LEE KAM YIU, GEORGE 李淦耀
RC3/0849 WONG PO WAN 黃步雲
RC3/0877 NG KA CHUN 吳家駿
RC3/0884 WU KA KI 胡家麒
RC3/0886 LEUNG CHING HONG 梁鉦康
RC3/0908 MAN WAI KEUNG 文偉強
RC3/0916 YIM SZE YUI 嚴思銳
RC3/0921 CHAN YIU FUNG 陳耀楓
RC3/0922 LUK SIU HONG  陸兆康
RC3/0949 LAI KA FAI 黎嘉輝